W związku z pojawiającymi się pytaniami, kiedy otworzymy dla zwiedzających nasze muzeum w weekendy, uprzejmie informujemy, że nie jesteśmy w stanie obecnie podać takiej informacji. 

W trosce o zdrowie naszych zwiedzających i pracowników od dnia 12 maja otworzyliśmy nasze muzeum dla publiczności, po uzgodnieniu z władzami sanitarnymi i organizatorem, z zachowaniem szczególnego reżimu sanitarnego. Specyficzne warunki lokalowe naszego muzeum (ciasne przejścia i małe pomieszczenia ekspozycyjne) oraz niewielka załoga, wymuszają na nas zamknięcie muzeum w weekendy, aby było możliwe zachowanie takich zasad ostrożności, które zagwarantują wszystkim zwiedzającym, pracownikom muzeum, ale też uczestnikom ślubów cywilnych czy innych organizowanych w naszej siedzibie przedsięwzięć bezpieczeństwo sanitarne. Oprócz ograniczenia liczby do 4 osób wpuszczanych do obiektu jednocześnie, noszenia maseczek, kontroli temperatury ciała czy dezynfekcji rąk i każdorazowego odkażania wszystkich powierzchni dotykowych po wyjściu zwiedzających z muzeum, musimy przestrzegać też bezpiecznej odległości między ludźmi znajdującymi się w naszej siedzibie, wynoszącej około 2 m. To wszystko zaowocowało podjęciem trudnej dla nas decyzji o zamknięciu muzeum w weekendy, bo nie jesteśmy w stanie, dysponując małą ilością pracowników – zaledwie 4,6 etatu, i nie posiadając środków finansowych na zatrudnienie dodatkowych pracowników, zapewnić odpowiednich warunków sanitarnych związanych z epidemią Covid-19 zarówno w dni powszednie jak i w weekendy. Po prostu przy tak małej liczbie pracowników i wielu dodatkowych obowiązkach związanych z zaostrzonym reżimem sanitarnym, działając zgodnie z obowiązującym prawem pracy, nie możemy udostępniać muzeum także w weekendy. Ponadto w weekendy najczęściej odbywają się w naszej siedzibie śluby cywilne i na ich czas i tak musielibyśmy zamykać muzeum dla zwiedzających. 

Póki co zapraszamy do nas w dni powszednie, wydłużyliśmy w środy i czwartki czas naszej pracy do godz. 17; 00 (ostatnie wejście o godz. 16;30), w środy udostępniamy muzeum do zwiedzania za darmo. Ponadto zalecamy przed wizytą w muzeum zasięgnięcie informacji o jego aktualnym czasie pracy, ponieważ sytuacja epidemiologiczna lub inne wydarzenia, np. planowany w najbliższym czasie remont systemu alarmu przeciwpożarowego, czy śluby cywilne lub ewentualne posiedzenia Rady Miejskiej odbywające się w siedzibie muzeum mogą zmusić nas do czasowego zamknięcia muzeum dla zwiedzających.

Jeżeli tylko stan epidemii zostanie zniesiony i przestaną obowiązywać wyżej opisane ograniczenia i zalecenia władz sanitarnych, muzeum powróci do normalnego trybu pracy także w weekendy.

Ziębickie Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego pozyskało podwójne dofinansowanie do zadania „Modernizacja systemu alarmu przeciwpożarowego w siedzibie muzeum – Ratuszu miejskim w Ziębicach. Zarówno samo muzeum, jak i jego wpisana do rejestru zabytków siedziba, są objęte obowiązkowym systemem wykrywania i powiadamiania o pożarze i ujęte w ogólnopolskiej bazie takich obiektów stworzonej przez Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Obecnie działający w muzeum system wykrywania pożaru pochodzi z 1997 r. i dożywa już swojej technicznej śmierci. Dzięki dofinansowaniu z programu „Ochrona Zabytków” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego prace modernizacyjne będą prowadzone po załatwieniu wszelkich niezbędnych formalności już w sierpniu lub wrześniu bieżącego roku. Ogółem wartość zadania wynosi niepełna 56000 zł, z czego pozyskano dofinansowanie w wysokości 30000 zł, czyli ok. 54% (10000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a 20000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Informujemy, że od dnia 12 maja 2020 r. do odwołania Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach będzie czynne dla zwiedzających tylko w dni powszednie od wtorku do piątku w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Po uzgodnieniach z organizatorem i władzami sanitarnymi praca muzeum będzie przebiegała w trybie szczególnym, t.j.:

- wejścia do siedziby muzeum będą limitowane, a chęć zgłoszenia zwiedzania trzeba będzie zasygnalizować dzwonkiem umieszczonym przed drzwiami wejściowymi do budynku;

- maksymalnie muzeum będą mogły zwiedzać jednocześnie 4 osoby – pozostałe osoby będą oczekiwały na wejście przed budynkiem;

- zwiedzający wpuszczani do budynku będą mieli mierzoną temperaturę ciała, zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych oraz dezynfekcji rąk;

- zwiedzający będą musieli podczas zwiedzania zachować bezpieczny dystans od innych osób wynoszący co najmniej 2 m;

- podczas zwiedzania zabronione będzie dotykanie przez zwiedzających rękami jakichkolwiek przedmiotów i powierzchni;

- muzeum nie będzie organizowało zajęć, lekcji muzealnych i innych imprez oraz spotkań;

- muzeum będzie mogło być doraźnie, bez wcześniejszego uprzedzenia, czasowo zamknięte dla zwiedzających lub jego praca będzie mogła zostać ograniczona;

- ze względu na konieczność zachowania zaostrzonego reżimu sanitarnego wewnątrz budynku, związanego z zaangażowaniem większej liczby pracowników w bezpieczną obsługę zwiedzających, muzeum nie będzie czynne w soboty, niedziele i święta.

MUZEUM BĘDZIE CZYNNE DLA ZWIEDZAJĄCYCH:

we wtorki i piątki w godz. od 10;00 do 16;00 – ostatnie wejście o godz. 15;30

w środy i czwartki w godz. od 10;00 do 17;00 – ostatnie wejście o godz. 16;30

w środy wstęp bezpłatny.

Szczegółowe zasady pracy Muzeum S.G.D. w Ziębicach w czasie epidemii w Zarządzeniu dyrektora muzeum.