CENY BILETÓW

Bilety wstępu do muzeum

  • normalny - 8,00 zł
  • ulgowy - 6,00 zł
  • w środy wstęp dla zwiedzających muzeum bezpłatny - nie dotyczy zajęć, warsztatów i lekcji muzealnych.

 

Bilety ulgowe

Do nabycia ulgowych biletów wstępu, za okazaniem odpowiednich dokumentów (legitymacja, karta wycieczki szkolnej, legitymacji emeryta/rencisty itp.) uprawnieni są:

  • uczniowie przedszkoli i szkół wszystkich typów
  • studenci wyższych uczelni
  • emeryci i renciści oraz posiadacze kart EURO 24 i ISIC

 

Wstęp bezpłatny

Do bezpłatnego wstępu do muzeum uprawnieni są:

  • wszyscy zwiedzający muzeum w środy oraz honorowi obywatele Ziębic
  • opiekunowie grup uczniowskich (1 opiekun na 10 osób)
  • pracownicy muzeów (za okazaniem legitymacji)
  • dzieci do lat 3